Website Translator

Translations by Google is provided for convenience and is not verified contextually. Please refer to original for accuracy.

0,00 kn
Moja narudžba
Dobar tek želi vam dobartek.hr

Vaša narudžba je prazna.
Odaberite restoran i naručite hranu.

Moja omiljena jela

Pravila komentiranja

Kako bi omogućili interakciju između ugostitelja i korisnika te pružili što bolju informaciju o restoranima, korisnicima je omogućeno komentiranje naručene hrane i usluge restorana.

Tko može ostaviti komentar?

Registrirani korisnici koji su unutar 3 dana do trenutka komentiranja naručili iz restorana čije usluge žele komentirati te voditelji restorana kojima je omogućeno odgovaranje na komentare korisnika.

Odobravanje komentara

Svaki komentar prije objave pregledava i odobrava dobartek.hr administrator.

Kako bi zadržali kvalitetu i vjerodostojnost objavljene informacije te izbjegli bilo kakve neosnovane i zlonamjerne komentare, zadržavamo pravo neobjavljivanja sljedećeg sadržaja:

  • komentare s uvredljivim i na bilo koji način diskriminirajućim sadržajem
  • spam ili reklamni sadržaj
  • komentare pisane VELIKIM SLOVIMA (caps)
  • samopromociju ili bilo kakav oblik prikrivenog marketinga
  • blaćenje konkurencije
  • komentare koji sadržavaju osobne podatke (e-mail adrese, linkove, brojeve telefona, osobna imena)
  • komentare na usluge restorana koje nisu vezane uz naručenu hranu putem servisa dobartek.hr

Negativni komentari neće biti objavljeni ukoliko se ne radi o pristojnim, argumentiranim i konstruktivnim kritikama. Greške se događaju i potpuno razumijemo nezadovoljstvo korisnika u slučaju loše usluge restorana, međutim, smatramo kako bi svi komentari trebali biti napisani pristojno i na civiliziran način.

Komentari objavljeni na dobartek.hr postaju eksluzivno vlasništvo portala koji zadržava prava ispravljanja, skraćivanja, prilagođavanja, prevođenja i daljnjeg objavljivanja istih.

0 Moja narudžba
Pregledaj
Internetski "kolačići" poboljšavaju Vaše iskustvo na dobartek.hr. Nastavkom pregleda dobartek.hr stranica slažete se s korištenjem kolačića. Doznajte više.