Moja narudžba
Dobar tek želi vam dobartek.hr

Vaša narudžba je prazna.
Odaberite restoran i naručite hranu.

Omiljena jela

Pravila komentiranja

Kako bi omogućili interakciju između ugostitelja i korisnika te pružili što bolju informaciju o restoranima, korisnicima je omogućeno komentiranje naručene hrane i usluge restorana.

Tko može ostaviti komentar?

Registrirani korisnici koji su unutar 7 dana do trenutka komentiranja naručili iz restorana čije usluge žele komentirati te voditelji restorana kojima je omogućeno odgovaranje na komentare korisnika.

Odobravanje komentara

Svaki komentar prije objave pregledava i odobrava dobartek.hr administrator.

Kako bi zadržali kvalitetu i vjerodostojnost objavljene informacije te izbjegli bilo kakve neosnovane i zlonamjerne komentare, zadržavamo pravo neobjavljivanja sljedećeg sadržaja:

  • komentare s uvredljivim i na bilo koji način diskriminirajućim sadržajem
  • spam ili reklamni sadržaj
  • komentare pisane VELIKIM SLOVIMA (caps)
  • samopromociju ili bilo kakav oblik prikrivnenog marketinga
  • blaćenje konkurencije
  • komentare koji sadržavaju osobne podatke (e-mail adrese, linkove, brojeve telefona, osobna imena)
  • komentare na usluge restorana koje nisu vezane uz naručenu hranu putem servisa dobartek.hr

Negativni komentari neće biti objavljeni ukoliko se ne radi o pristojnim, argumentiranim i konstruktivnim kritikama. Greške se događaju i potpuno razumijemo nezadovoljstvo korisnika u slučaju loše usluge restorana, međutim, smatramo kako bi svi komentari trebali biti napisani pristojno i na civiliziran način.

Komentari objavljeni na dobartek.hr postaju eksluzivno vlasništvo portala koji zadržava prava ispravljanja, skraćivanja, prilagođavanja, prevođenja i daljnjeg objavljivanja istih.

0 Moja narudžba
Pregledaj
Internetski "kolačići" poboljšavaju Vaše iskustvo na dobartek.hr. Nastavkom pregleda dobartek.hr stranica slažete se s korištenjem kolačića. Doznajte više.